Privacybeleid

Lolea-label.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Om de best mogelijke service te kunnen bieden en bestellingen af te kunnen handelen en verzenden hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. De benodigde gegevens zijn uw NAW-gegevens en eventueel een telefoonnummer(s).

Door te bestellen geef je toestemming aan lolea-label.nl om waar nodig je persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door lolea-label.nl worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met jou. Lolea-label.nl gebruikt alleen gegevens als je daar toestemming voor hebt gegeven.

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden. Je hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van jouw persoonsgegevens. 

Voor inzage van persoonlijke gegevens neem je contact op met de Klantenservice van lolea-label.nl, via de contactpagina.

Indien u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u afmelden via de ‘afmelden’ link in de nieuwsbrief.

Lolea-label.nl maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding tijdens zowel het bestelproces als de contactformulieren. Hierdoor zijn uw gegevens beschermd bij de invoer hiervan.

Als je wilt reageren of vragen heeft over onze privacy policy stuurt u een mail naar mail@lolea-label.nl